Din garanti

DIN GARANTI

Vangvedvænget VVS er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne (tidligere DS Håndværk & Industri). Dette er din sikkerhed som forbruger, idet alle TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer er omfattet af Håndværkergarantien. Håndværkergarantien sikrer at en privat kunde, som indbringer – og får medhold i – en sag for Håndværkets Ankenævn, får rettet det fejlbehæftede arbejde. Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen i dette tilfælde udfører arbejdet uden beregning for kunden.

Håndværkergarantien dækker beløb på op til 150.000 kr. inklusiv moms. Og selv om den virksomhed du klager over for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen. Arbejdet udføres så blot af en anden virksomhed under ordningen.

Læs mere om Håndværkergaranti her.

Vangvedvængets VVS er godkendt af Q-kontrol, som er en kvalitetssikrings ordning der sikrer, at virksomheden har styr på myndighedsregler og dermed udfører arbejdet i overensstemmelse med de sidste nye reglementer, der er gældende i landet. Virksomheder, der er med i denne ordning, bliver kontrolleret hvert andet år.

Læs mere om Q-kontrol her.

VÆLG DIN INSTALLATØR MED OMHU – SÅ ER DU GARANTERET MOD FEJL

Få et tilbud