Kombikedler

SP DUAL

TO SYSTEMER PERFEKT KOMBINERET

SP Dual fastbrændsels- og træpillekedel kombinerer to perfekte systemer – med alle fordelene ved brændsel og træpiller i to særskilte brændkamre. Høj komfort og høj effektivitet – SP Dual garanterer lave emissioner og lave energiomkostninger. 

STORT PÅFYLDNINGSRUM TIL BRÆNDESTYKKER

SP Dual giver mulighed for at fyre med brændestykker på op til 56 cm’s længde. SP Dual er let at fylde forfra og på grund af det store lagerrum opnås lange påfyldnings intervaller. Ofte er en enkelt kedel fyldning nok til hele dagen. Varme beklædningen kan let fjernes til rengøring formål, de beskytter kedlens indvendige vægge og sikrer en lang levetid.

AUTOMATISK OPTÆNDING OG VEDLIGEHOLDELSE AF DRIFTEN

Brændet antændes automatisk ved hjælp af pillebrænderen. De to separate brændkamre gør det muligt at veksle mellem brænde og træpiller. Hvis brændet er brændt op og der ikke fyldes nyt brænde på – inden for den af dig angivne tid (0-24 timer), fortsætter opvarmningen automatisk fra pillebrænderen, hvis der er behov for varme. Hvis du åbner lågen til opfyldning kammeret og fylder brænde på, afbrydes pille driften og SP Dual skifter automatisk tilbage til brænderdrift. Brændedriften kan antændes af tilbageværende gløder, manuelt eller fuldautomatisk ved hjælp af pillebrænderen.

TRÆSORTER

Træsorter med samme vandindhold adskiller sig hovedsageligt med hensyn til vægt: Der er lette trætyper (blødt træ) og tunge trætyper (hårdt træ). Træsorter med samme vægt har næsten den sammen brændværdi med det samme vandindhold. For at opnå den samme brændværdi kræves mere nåletræ end hårdt træ. Har man kun begrænset lagerkapacitet, bør man derfor vælge hårdt træ til opvarmning.

Eksempler på nåletræ: Gran, fyr, lærk, poppel og pil.

Eksempler på hårdt træ: Eg, bøg, ask, ahorn, birk og kirsebær.

SP DUAL

  • 22, 28 34 og 40 kW
  • WOS-teknologi (Effekt-Optimerings- System)
  • Store påfyldningsdøre for let indlægning af træ
  • Rummeligt pillemagasin med stokersnegl til automatisk pillefremføring
  • Automatisk forvarmning med regulerende luftkanaler til hurtig opvarmning med manuel tænding

SP DUAL COMPACT

  • 15-20 kW
  • WOS-teknologi (Effekt-Optimerings- System)
  • Luftkølet påfyldningsrum og rengøringsdør
  • Rummeligt pillemagasin med Stokersnegl og eksternt vakuum sugemodul
  • Luftkølet brændkammer og renselem for minimering af varmetab

Få et tilbud