[page_title]

Jordvarmepumpe
Gaskedler
Fastbrændelskedler
Flis kedler
Træpille kedler

Hør mere

Udfyld formularen og bliv kontaktet.

Jordvarme er blandt de mest økonomiske og energibesparende varmeløsninger og kan afhængig af den tidligere varmekilde helt op til halvere din energiregning. Bestil din varmepumpe nu.

Flere af os skæver mod grønnere løsninger at integrere i vores privatliv for på den måde at bidrage til et reduceret CO2-udslip. Varmepumper kan være et rigtig godt sted at sætte ind, da denne løsning laver mellem 3 og 3,5 kilowatt varme ud af en enkelt kilowatt strøm. Derudover bliver CO2-udslippet ved jordvarme mellem 50 og 75 procent lavere end ved flere af de mest anvendte opvarmningsformer.

Hos Vangvedvængets VVS er vi store fortalere for installation af jordvarme, da det på den lange bane både sparer kunden for mange penge, er en af de mest miljøvenlige opvarmningsformer. Samtidig har varmepumpen en levetid på omkring 60 år, hvilket gør det til en engangsinvestering for forbrugeren som dermed har grøn energi en gang for alle.

Investeringen er tjent hjem i løbet af ti år
Den store energibesparelse på op imod 50 procent af regningen gør faktisk, at anlægget typisk allerede er tjent ind i løbet af ti år og dermed de næste 50 år er ren besparelse.
Den største besparelse opnås hvis anlægget installeres i forbindelse med enten nybyg eller ved udskiftning af elvarme eller oliefyr.

For at beregne den mest nøjagtige energibesparelse, laver vores leverandør af varmepumperne en energiberegning ud fra blandt andet husets alder, isoleringstal og det nuværende energiforbrug. Hermed følger også en estimeret energiomkostning ved omlægning til jordvarme.

Udnytter solens varme
Jordvarme er en på mange måder en rigtig god varmeløsning på grund af de lave energiomkostninger og minimale belastning af miljøet. Kort fortalt så arbejder anlægget ved at vi graver en lang slange, der er fyldt med frostvæske, ned under eksempelvis græsplænen. Her bliver væsken i slangen opvarmet til den omkringliggende jords temperatur på 4-5 grader og løber ind i huset, hvor varmepumpen pumper den ud i huset.

Varmepumpen er på størrelse med et stort køleskab og består af en fordamper der optager varmen, en kondensator der afgiver varmen, en kompressor der hæver temperaturen og en drøvleventil der regulerer mængden af kølemiddel.

Du kan læse mere om de tekniske detaljer i hvordan en varmepumpe arbejder på bolius.dkog er også meget velkommen til at ringe på 86 82 63 55 for mere info, et prisoverslag mv.

Udover de klare miljømæssige fordele der er ved jordvarmen, skal vi også nævne at det dog også en af de mere omstændige varmekilder at installere da det indebærer nedgravning af slanger.

Du skal regne med at bruge et jordareal på omkring 3 m2 pr. m2 boligareal. Grundens jordtype spiller dog også ind i dette regnestykke, men også her er vores leverandør af varmepumperne behjælpelige med udregningen.

Når slangen i løbet af et par dage er lagt i jorden og dækket til med jord, skal der plantes eller lægges nyt græs, og så har du et varmeanlæg, der hverken belaster miljøet eller din varmeregning.

Er jordvarme den rigtige løsning for dig?
Jordvarme er for dig, der gerne vil have den grønneste løsning og udvise mest mulig omtanke for klimaet.
Det er i høj grad til dig, der skal til at bygge nyt hus og anlægge ny have, da du her under alle omstændigheder skal investere i en eller anden form for varmeløsning og investeringen dermed ikke er så stor som hvis du skal skifte en eksisterende varmekilde ud.

Samtidig skal din bolig være godt isoleret, helst med hulmursisolering, tætte vinduer og mindst 250 mm isolering i loftet, hvis du ønsker den optimale virkning af et jordvarmeanlæg.

Bliver din bolig i dag opvarmet af olie, gas eller el, kan du forvente at have tjent omkostningerne ved anlæggelsen hjem i løbet af en tiårs periode. Herefter har du typisk omkring 50 års glæde af varmepumpen, før denne statistisk må skiftes ud.

Der er altså i det lange løb mange penge at spare uanset om du bygger nyt hus eller installerer jordvarme i en eksisterende bolig.